Κ-οινο-νία: Η απόσταξη τσίπουρου και η παραγωγή ως κοινωνικό γεγονός. Επισκέψιμο κτήριο αγροτικού συνεταιρισμού και κατάρτισης μικρών παραγωγών στο Μαυρονόρος Γρεβενών
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano2023
Περίληψη