Κοινοί χώροι και κοινωνική κατοίκηση. Μία πρόταση για την περιοχή της Πυλαίας.
ΛΕΦΑΚΗ ΝΙΚΗ ΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano2023
Περίληψη