Το Κοινό Κενό - ένα εγχειρίδιο μετατροπής ανενεργών χώρων της πόλης σε ένα δίκτυο συλλογικών πρακτικών, η περίπτωση του δυτικού τμήματος της Ερμού του Βόλου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΛΙΕΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano



2023
Περίληψη