Διαμόρφωση παράκτιας ζώνης και δημιουργία μικρού κέντρου θαλάσσιων ερευνών στον Άγιο Νικόλαo, Αναβύσσου.
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2009
Περίληψη