Μεταξύ Φεμινιστικής Θεωρίας και Αρχιτεκτονικής Πρακτικής: Μια διαρκής προσπάθεια για έναν ισότιμο κόσμο
ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Φωκαΐδης Πέτρος2023
Περίληψη