Ξύλο και συνδεσμολογία-Τάσεις και πειραματισμοί στην Αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος



2023
Περίληψη