Η Αγία Φωτεινή Μαντινείας του Αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Παπαθεοδώρου. Λόγοι και αντίλογοι πάνω σε ένα δημιούργημα που δίχασε και θαυμάστηκε.
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2023
Περίληψη