Κατοικία μηχανή: Βιομηχανική προτυποποίηση και αισθητική
ΓΙΑΚΜΗ ΟΛΓΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2023
Περίληψη