Κτίριο βιβλιοθήκης στην πόλη του Βόλου.
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2023
Περίληψη