Κατοικήσεις της Κλίμακας. 23 Ονόματα και 7 Δωμάτια.
ΣΙΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης


Αρχιτεκτονική σύνθεση
2005
Περίληψη