Δημοτικό Περιαστικό Πάρκο Καλαμαριάς «Κόδρα».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2022
Περίληψη