Χώρος συνεδρίων με κατοίκιση στα πρώην μεταλλεία Αταλάντης.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2022
Περίληψη