Δομές κοινωνικής κατοίκησης και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Παπάφειου Ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2022
Περίληψη