Σχεδιασμός νέου κτιρίου μικτών χρήσεων ( κατοικίες & ειδικές χρήσεις) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ΙΚΑ στο κέντρο της Λάρισας.
ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2022
Περίληψη