Κέντρο επιχειρηματικής ανάπτυξης και έρευνας
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΕΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2022
Περίληψη