Το φλυτζάνι της Ανατολής ταξιδεύει στη Δύση
ΓΚΕΚΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2022
Περίληψη