Η Λάρισα και η Αρχιτεκτονική της, από την απελευθέρωση έως τα μέσα του 20ου αιώνα
- -


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2022
Περίληψη