Προσεγγίζοντας το Ελληνικό τοπίο: Υπό το πρίσμα του σύγχρονου ελληνικού φακού
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2022
Περίληψη