Οι σιταποθήκες hórreos της Ιβηρικής Χερσονήσου: μορφή, λειτουργία και αξιοποίηση στο χθες και στο σήμερα
ΤΣΙΑΜΠΑΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ-ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2022
Περίληψη