Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πόλη της Λάρισας. Η εξέλιξη σε μια βιώσιμη πόλη. Αναφορά στην πεζοδρόμηση κεντρικών οδών.
ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2022
Περίληψη