Ο σχεδιασμός βιβλιοθηκών μέσα από το έργο των Louis I. Kahn και Steven Holl
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2022
Περίληψη