ΛΙΠΕΙΝ: Πρακτικές επανάχρησης εγκαταλελειμένων κτιρίων σε Βόλο και Αθήνα
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2022
Περίληψη