Πλιάκα επαναπροσεγγίζοντας τρόπους γειτνίασης εν μέσω αστικής κρίσης - Το παράδειγμα της Κυψέλης
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Ψυχούλης Αλέξανδρος2022
Περίληψη