ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Επαναπροσδιορίζοντας τον χώρο και την κοινωνική κατοικία στο σήμερα
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ- ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2022
Περίληψη