Επαναπροσδιορίζοντας την αρχιτεκτονική της τρίτης ηλικίας - Κέντρο ευημερίας ηλικιωμένων στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης
ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2022
Περίληψη