Δικτύωση και Επανασχηματισμός των Ορίων της Παράκτιας Ζώνης της Δυτικής Αττικής.
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης


Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική σύνθεση

2005
Περίληψη