Καταφεύγοντας στις όχθες του Σπερχειού ποταμού
ΚΟΠΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΓ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2022
Περίληψη