Κέντρο νεότητας και δημιουργικής απασχόλησης, στον υφιστάμενο Μύλο Βαλτσάνη, στην δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.
ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Αδαμάκης Kώστας2022
Περίληψη