Ιάννης Ξενάκης. Αφηγήσεις | Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2022
Περίληψη