Μέλλον. Αρχιτεκτονική - Τεχνολογίες - Συλλογική ζωή - Πολιτική.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2022
Περίληψη