Περιηγήσεις - επισκέψεις - τεχνολογία – σχεδιασμός. Περιορισμένη, σε χώρο και χρόνο, διαμονή.
ΓΙΑΚΜΗ ΟΛΓΑ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2022
Περίληψη