Περσεφονομόντελ: ο μύθος της Περσεφόνης υπό το πρίσμα της πανδημικής συνθήκης
ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2022
Περίληψη