Βιώσιμος σχεδιασμός για κατάλυμα οικο-τουρισμού στο Σκλήθρο με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
ΜΠΛΑΝΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2022
Περίληψη