Αρχιτεκτονική των αισθήσεων _ ανακατασκευή και επανάχρηση του ξενοδοχείου GALAXY στο Βόλο.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2022
Περίληψη