Κατοικώντας στα ψηλά βουνά: Μια ανασκόπηση των ορεινών καταλυμάτων / καταφυγίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη