Αντιπαροχή και Αυτοστέγαση | Μεθοδολογίες στεγαστικής αν-οικοδόμησης της Αθήνας.
ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2021
Περίληψη