Το Συνάφι: συλλογικό εργαστήρι μαρμαροτεχνίας στην Τήνο.
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη