Ένθετα αρχιτεκτονικά μέλη σε χώρους λατρείας
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΕΛΙΖΕ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη