Η παρουσία της σκάλας στο αστικό τοπίο _Παραδείγματα από το Βόλο και τη Λάρισα
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2021
Περίληψη