Επανάχρηση του κινηματογράφου "Καλιφόρνια" στον Πειραιά
ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη