Κατασκευάζοντας τη διαδρομή: Ψηφιακά παραγόμενες προκατασκευασμένες μονάδες για την προβολή ψηφιακού εκθεσιακού υλικού.
ΣΚΟΡΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ


Επιβλέπων:
Ψυχογυιός Δημήτρης2021
Περίληψη