Αναθεωρώντας την ιδέα του μουσείου
ΓΙΩΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΖΑΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2021
Περίληψη