Αχερουσία Ατραπος: Κέντρο αποτέφρωσης νεκρών στην Άρτα
ΡΟΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2021
Περίληψη