Ανακυκλώνοντας κτίρια: Προβληματικές επαναχρησιμοποίησης δομικών υλικών
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2021
Περίληψη