Ανάπλαση Προσφυγικών Πολυκατοικιών στο Περιστέρι.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ


Επιβλέπων:
Μητρούλιας Γεώργιος2021
Περίληψη