Διερεύνηση του σχεδιασμού αγροτικών προϊόντων και κτηριακών δομών μικρής κλίμακας στα πλαίσια της μετάβασης στην κυκλική οικονομία
ΜΠΛΑΝΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2021
Περίληψη