Ένδυμα Καταφυγής για τον Περιπλανώμενο Ταξιδιώτη. Φτάνοντας στη δεύτερη επιδερμίδα του πρόσφυγα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2005
Περίληψη