Παραλληλισμός των ταινιών Metropolis και Blade Runner: ο επαναπροσδιορισμός της σύγχρονης μητρόπολης
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Μαρία2021
Περίληψη