Σχεδιάζοντας [για] το μέλλον. Διαχείριση αρχιτεκτονικών μελών μέσω των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΣΙΨΗ ΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Συμεωνίδου Ιωάννα2021
Περίληψη