Αστικές γεφυρώσεις - μετατροπή πρώην βιομηχανικής περιοχής σε ένα πράσινο επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής2021
Περίληψη